Het volledige parkreglement kanĀ hier in PDF-formaat gedownload worden.